Kontakti

NOSŪTĪT MUMS JAUTĀJUMU

REKVIZĪTI

SIA “BALTIC ROOF SERVICE”
Reģ.Nr. 40203059378
Juridiskā Adrese: Maskavas iela 219a-16
Faktsikā Adrese: Mazā krasta iela 83
Mob.t. +371 29289201  +371 27773331
+371 22321707
Banka: A/S Swedbank banka
Kods: HABALV22
Konts: LV39 HABA 0551 0434 3737 0
Būvkomersanta Reģ apliecība- NR.13807
Civiltiesiskās Atbildības Apdrošināšanas Polises NR: LV17-46-00000475-4