Kontakti

NOSŪTĪT MUMS JAUTĀJUMU

REKVIZĪTI

SIA “BALTIC ROOF SERVICE LTD”
Reģ.Nr. 40203188734
Juridiskā adrese: Pļaviņu iela 26-16
Faktiskā adrese: Katlakalna iela 13
Mob.t. +371 29289201  +371 27773331
+371 22321707
Banka: “Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konts: LV89HABA0551046223086
Būvkomersanta Reģ apliecība- NR.13807
Civiltiesiskās Atbildības Apdrošināšanas Polises NR: LV17-46-00000475-4