ĒKU JUMTA APSAIMNIEKOŠANA

Piedāvājam potenciālajiem Pasūtītājiem noslēgt jumtu apsaimniekošanas līgumus kuri ietvertu:

  • jumta apsekošanu vienu reizi mēnesī,
  • regulāru iekšējo noteku, jumta plaknes tīrīšanu
  • atsevišķu lokālu vietu remontdarbus
  • Sniega tīrīšana

Šo pakalpojumu izvēloties mūsu klienti palielina jumtu seguma kalpošanas laiku, kā rezultātā Pasūtītāja uzņēmums ekonomē līdzekļus, kuri būtu nepieciešami periodisku lielu remontdarbu veikšanai.