ĒKU JUMTU APSEKOŠANA

Veicam  BEZMAKSAS detalizētu jumta apsekošanu, sastādam defektācijas aktu kopā ar fotofiksāciju, lai mūsu klienti būtu zinoši un precīzi informēti par viņu apsaimniekošanā esošo jumtu segumu kvalitāti.